HAGO Electronics
Copyright
Aansprakelijkheidsuitsluiting HAGO Electronics stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. HAGO Electronics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door HAGO Electronics worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt HAGO Electronics dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. Heeft u vragen en/of op-aanmerkingen naar aanleiding van deze pagina of website, stuurt u dan een E-mail naar de webmaster.
Radonstraat 179, 2718 SV Zoetermeer, Nederland
079 3617555
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van SiteOpMobi
sc